Kamu alacakları için gecikme artırımı oranı yüzde 2,5 oldu

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Artırımı Oranının Tekrar Belirlenmesine Ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara nazaran, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Tarzı Hakkında Kanun’da yer alan gecikme artırımı oranı, her ay için farklı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2,5 oldu.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının Tahsilat Genel Bildirimi de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, amme alacaklarında yıllık yüzde 15 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugünden itibaren yüzde 24 olarak belirlendi.

Bugünden evvel yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarıyla bildirimin yayımı tarihinden evvel tecil edilmiş ve tecil kaidelerine uygun ödenmekte olan amme alacaklarına tecil kurallarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (yüzde 15) uygulanacak.

Aynı biçimde, bugünden evvel tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması lakin, yeni talepler üzerine yine tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı (yüzde 15), bugünden sonra ödenmesi gereken taksit fiyatlarına ise yüzde 24 tecil faizi geçerli olacak.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.