‘Azami tasarruf’ vurgusu! Bütçe Daveti Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığının “2023-2025 Periyodu Bütçe Çağrısı”na ait bildirisi, Resmi Gazete’nin yinelenmiş sayısında yayımlandı.

Buna nazaran, Merkezi İdare Bütçesi’nin hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere OVP (2023-2025) hazırlandı ve programda iktisat ile maliye siyasetlerinin temel emelleri belirlendi.

Bu kapsamda 2023-2025 periyodunda Türkiye İktisat Modeli ile uyumlu olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen büyümenin sürdürülmesi, verimli ve rekabetçi yerli üretim yapısının güçlendirilmesi, ithalat bağımlılığının azaltılması, kalıcı fiyat istikrarına ulaşılması, beşeri sermaye ve iş gücü kalitesinin artırılması, iş ve yatırım ortamının uygunlaştırılması, sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi amaçlandı.

“AZAMİ TASARRUF” VURGUSU

Aynı devirde maliye siyasetinin temel hedefleri ise bütçe disiplininin sürdürülerek kamu açıklarının tedrici olarak azaltılması, mali yapının daha da güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin bütçe imkanları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilmesi olarak sıralandı. Ayrıyeten, temel hedefler ortasında, kamu mali idaresinde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık prensipleri temelinde vergi tabanının genişletilmesi ve istekli ahengin artırılması, kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansının artırılması ile kayıt dışı iktisatla gayrete kararlılıkla devam edilmesi de yer aldı.

Kamu yönetimleri OVP’de belirlenen siyaset, önlem ve öncelikler doğrultusunda hareket ederek kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan kaynaklarını tesirli, ekonomik ve verimli bir formda kullanacak.

Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak.

Kamu kaynaklarının daha aktif biçimde kıymetlendirilmesi ve hazine nakit rezervinin güçlendirilmesi için “Tek Hazine Kurumlar Hesabı”nın kapsamı genişletilecek.

KAMU KURUMLARININ SİSTEMLERİNDE ENTEGRASYON HEDEFİ

Bütünleşik Kamu Mali İdare Sistemi’nin ulusal seviyede hayata geçirilmesi süreci hızlandırılacak, kamu kurumlarının ilgili tüm sistemleri ortasında tam entegrasyon sağlanacak.

Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu süreksiz kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacak. Kamu yatırım, harcama, teşvik ve takviyelerinin aktifliği artırılacak.

Merkezi idare kapsamındaki kamu yönetimleri, OVP, Bütçe Daveti ve eki, Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan makro siyasetler, gaye ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel prensipler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını temel alarak 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tekliflerini sunacak.

Çağrı kapsamında 2023-2025 Periyodu Bütçe Hazırlama Rehberi de yayımlandı.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.